Berlin » Om Berlin » Berlins Historia

Berlins Historia

Berlins historiska rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ursprungligen var Berlin en dubbelstad med namnet Berlin-Cölln. Cölln, som officiellt kunde titulera sig stad 1237, låg på en ö i floden Spree, medan Berlin låg på fastlandet. 1307 upprättades ett gemensamt stadshus för tvillingstaden, och så småningom ströks Cölln från namnet.

Genom åren har Berlin varit skådeplats för en rad historiska dramer. Staden utsågs till residensstad för Brandenburgs markgreve och kurfurste år 1451. Från 1451 och ända fram till 1918 regerades Berlin av släktet Hohenzollern. 1539, året då den lutherska reformationen genomfördes, är en viktig milstolpe i stadens historia. Mellan åren 1618 och 1648, dvs. under trettioåriga kriget, dör hälften av befolkningen och en tredjedel av bebyggelsen jämnas med marken.

När Fredrik den förste kröns till kung av Preussen år 1701 så utropas Berlin till huvudstad. 1871 utses Berlin till huvudstad för det nya Tyska riket, och då har staden växt genom att en del närliggande städer anslutit sig till staden. Vidare fortsätter Berlin att vara huvudstad även i den i slutet av första världskriget utropade Weimarrepubliken. 1920 utvidgas staden ytterligare och når den storlek den har idag.

De olympiska spelen gick av stapeln i Berlin 1936, då under nazistiskt styre. Hitler utnyttjade olympiaden och stadens 700-års jubileum i propagandasyfte. De fanns även planer på att återskapa Berlin till en ”världshuvudstad” Germania, men planerna gick i stöpet pga. andra världskriget. Andra världskrigets bombningar innebar enorma skador på staden. Efter kriget delades staden upp i fyra administrativa zoner, nämligen en brittisk, en amerikansk, en fransk och en sovjetisk. 1949 delades staden återigen upp, den här gången i två zoner, då britterna, amerikanerna och fransmännen bildade Västberlin medan Sovjet bildade Östberlin. När Sovjetunionen kollapsade 1989 började demonteringen av muren och 1990 återförenades Väst- och Östberlin. När det återförenade Tyskland utsåg huvudstad var det återigen Berlin som utropades.